1. Forum

Zarządcy Zieleni

Paliwa alternatywne przeciwko zmianom klimatycznym

Standardy kształtowania zieleni w Polsce

2 października 2019, Tor Służewiec, Warszawa

Możliwości zakładania dachów zielonych

Polityka Ochrony Drzew w Warszawie

Błękitno-zielona infrastruktura

Łąki kwietne - za i przeciw

1. Forum

Zarządcy Zieleni

PROGRAM

godz. 11:00 - 15:00

Rejestracja do 30.09.2019

Nowości roślinne

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam na

1. Forum Zarządcy Zieleni, które mamy przyjemność organizować w ramach nowych targów Green Area Show. Celem Forum jest propagowanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie kształtowania

i zarządzania przestrzenią miejską. Podejmiemy tematy, które już dziś stanowią nie lada wyzwanie dla zarządców z całej Polski. To niebywała okazja

do spotkania i wymiany doświadczeń. Proszę odnotować datę 2 października w swoim kalendarzu i już dziś zapisać się na Forum!

Judyta Więcławska - redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do konferencji pozostało:

Na uczestników czekają:

panel dyskusyjny z udziałem profesjonalistów,

kilka godzin interesujących rozmów,

duża dawka użytecznej wiedzy.

  • dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak - Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
  • Grzegorz Falkowski - ekspert ds. nasadzeń i doboru jakościowego, Związek Szkółkarzy Polskich
  • Ilona Gosk - dyrektor zarządzająca Fundacji Sendzimira
  • Paweł Kożuchowski - specjalista ds. dachów zielonych, Laboratorium Dachów Zielonych
  • dr arch. kraj. Piotr Reda - Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
  • inż. Weronika Wojciechowicz - specjalista ds. zasobów wodnych
  • Marta Woźniak - specjalista badawczo-techniczny, Warter Fuels
  • dr inż. Maciej Żołnierczuk - specjalista ds. ochrony krajobrazu, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa
Prelegenci:

dr arch. kraj. Piotr Reda, Prezes SAK

dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK

Propozycje standardów dla branży architektury krajobrazu – uwarunkowania i kierunki realizacji prac

Potrzeba ujednolicenia bieżących potrzeb związanych ze zmianami klimatycznymi i gospodarowaniem wodami opadowymi oraz koniecznością rewizji doborów gatunkowych do nasadzeń, wprowadza konieczność wypracowania standardów w zakresie przygotowania inwestycji, projektowania i utrzymania. Standardy takie pozwolą opracować wspólny słownik terminów technicznych oraz rozwiązań stosowanych w procesie inwestycyjnym projektowanych terenów zieleni. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu aktywnie bierze udział w tworzeniu takich standardów. W czasie prezentacji szczegółowo zostaną zaprezentowane standardy w zakresie ochrony drzew oraz dokumentacje w zakresie ochrony i kształtowania terenów zieleni.

Ilona Gosk, dyrektor zarządzająca Fundacja Sendzimira

Zielone strategie dla miast

Intensywny rozwój miast wywiera rosnący wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie miasta borykają się z zanieczyszczeniem powietrza, upałami, nadmiarem lub niedoborem wody. Rozwój obszarów zieleni oraz błękitno-zielonej infrastruktury pomaga rozwiązywać te problemy oraz podnosić jakość życia w mieście. Jest on warunkowany przez lokalne instrumenty, takie jak strategie, plany działań czy różnorodne programy zachęt finansowych. W czasie prelekcji instrumenty te zostaną omówione na przykładach wdrożenia w konkretnych polskich i europejskich miastach.

Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich

Roślinne nowości do przestrzeni publicznej i osiedlowej

Rynek szkółkarski, podobnie jak każdy inny, podlega wpływom mód i trendów. Hodowcy nieustannie ścigają się w tworzeniu i komercjalizacji nowych odmian drzew, krzewów, bylin i pnączy. Roślinne nowości cieszą się dużym zainteresowaniem. Osoby zawodowo związane z zarządzaniem zielenią obok walorów ozdobnych zwracają uwagę na cechy uprawowe roślin – wymagania, zdrowotność czy mrozoodporność. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane wchodzące na rynek, jak i już zdobywające popularność, najnowsze odmiany roślin ozdobnych ukazane przez pryzmat możliwości ich stosowania na terenach zieleni publicznej i osiedlowej.

dr inż. Maciej Żołnierczuk, specjalista ds. ochrony krajobrazu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa

Łąki kwietne w mieście – za i przeciw

Łąki kwietne to coraz bardziej popularna idea zagospodarowania współczesnych miast. Jej walory doceniają włodarze, gdyż wpisuje się w myśl zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z powodu pojawiania się tego typu rozwiązań. Dr inż. Maciej Żołnierczuk położy na szale wszelkie zalety i wady. W ten sposób uda się odpowiedzieć na pytanie czy w terenie zurbanizowanym warto inwestować w łąki kwietne, czy też powinny być one zarezerwowane tylko dla obszarów ruralistycznych.

Paweł Kożuchowski, specjalista ds. dachów zielonych, Laboratorium Dachów Zielonych

Możliwości zakładania dachów zielonych na istniejących budynkach w mieście na przykładzie Warszawy

W ostatnim czasie pojawił się pomysł zarządu miasta Warszawy, aby opracować poradnik dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni itp. w zakresie niezbędnych zagadnień związanych z budową dachów zielonych, do którego przygotowania Laboratorium Dachów Zielonych wstępnie przez miasto zostało zaproszone.

Tomasz Maksym, inspektor ds. koordynacji ogrodniczej, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Polityka Ochrony Drzew w Warszawie

Zarząd Zieleni na początku 2018 r. rozpoczął prace nad Polityką Ochrony Drzew, która obecnie, przy współpracy wszystkich jednostek miejskich i specjalistów branżowych, ma się stać dokumentem z zasadami i standardami prowadzenia prac przy drzewach obowiązującym wszystkie podmioty zarządzające zielenią w m.st. Warszawie, jak również Inwestorów wykonujących prace na terenie Warszawy.Polityka Ochrony Drzew wraz z Instrukcją Przeglądów Drzew pozwoli planować działania związane z inwentaryzacją, przeglądami i zlecanymi zabiegami, w ostateczności z niezbędnymi wycinkami wobec drzew znajdujących się pod opieką m.st. Warszawy.

Standardy kształtowania zieleni w Polsce

czyli z jakimi problemami borykają się w obecnej, trudnej dla zawodu chwili polskie uczelnie.

Zarządzanie zielenią w Warszawie

czyli porady, które każdy architekt krajobrazu chciałby usłyszeć na początku zawodowej kariery.

Nowości roślinne polecane do przestrzeni miejskiej

czyli specyfika i zastosowanie narzędzi GIS oraz dostęp do baz danych w zawodzie architekta krajobrazu.

Zielone strategie dla miast

czyli regulacje prawne, kwalifikacje i kompetencje oraz przykłady najważniejszych zadań.

Błękitno-zielona infrastruktura


czyli czym powinien kierować się projektant w dobie zrównoważonego rozwoju.

Łąki kwietne w mieście

czyli jak zachować bioróżnorodność we współczesnym mieście.

Informacje organizacyjne

1. Do bezpłatnej rejestracji są uprawnieni tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej, kadra naukowa i studenci szkół wyższych. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w Forum po zakupieniu biletu wstępu na Targi.

2. Udział w konferencji jest bezpłatny. W przypadku dokonania rejestracji na konferencję i niestawienia się na nią, uczestnicy zostają obciążeni kosztem uczestnictwa w kwocie 50 zł. Bezpłatnej rezygnacji z udziału można dokonać w terminie do 30.09.2019.

3. Przy wejściu na teren Targów/Forum zarejestrowane osoby powinny podać hasło: Forum Zarządcy Zieleni oraz podać swoje imię i nazwisko, na podstawie którego otrzymają bilet wejściowy uprawniający do uczestnictwa w Forum oraz wejścia na targi w dniu 2 października 2019 r.

4. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 30.09.2019.

Kontakt

Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

j.wieclawska@abrys.pl

OFERTA WSPÓŁPRACY

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Katarzyna Kaniewska


T. +48 539 549 447

k.kaniewska@abrys.pl

Patronat honorowy

Patroni merytoryczni

Patroni branżowi

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy medialni