Forum

Zarządcy Zieleni

28

września

2022r.

9 - 10 września 2021

Hipodrom Wola, Poznań

Partner:

Partnerzy Merytoryczni:


Serdecznie zapraszamy na
3. Forum Zarządcy Zieleni,

w formule on-line,
które odbędzie się w środę,
28 września br.
(w godz. od 9.00 do 14.00).


*PROGRAM FORUM:


godz. 9.00-9.05 - Otwarcie Forum.

godz. 9.05-9.50 - Czy ludzie boją się drzew i co z tego wynika dla zarządzających drzewami – Prelegent: Beata Pachnowska - Członek Zarządu - Instytut Drzewa sp. z o.o.


godz. 9.05-10.05 - Rośliny odporne na zasolenie podłoża jako alternatywa dla osłon przeciwsolnych - Prelegent: Tomasz Uszyński, Dyrektor ds. Sprzedaży firmy Boot & Hortorus (Partner 3. Forum Zarządcy Zieleni).


• godz. 10.05-10.35 - Rola drzew w miejskich ekosystemach -
20 lat Święta Drzewa -
Prelegent: Jacek Bożek - Założyciel i Przewodniczący Klubu Gaja.

• godz. 10.35-11.05 - Zapobieganie suszy i zmianom klimatu – ocena stanu krajowych praktyk w tym zakresie - Prelegent: Wojciech Januszczyk Prezes i założyciel Fundacji Krajobrazy.


• godz. 11.05-11.35 - PRZERWA

godz. 11.35-12.20Zintegrowane projektowanie oraz gospodarowanie zielenią w miastach - Prelegent: Agnieszka Barszczewska-Woszczyk – Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

• godz. 12.20-13.15 Rola i znaczenie inspektora nadzoru ds. zieleni przy realizacji inwestycji lub usuwaniu awarii w miejscach nasadzeń i wzrostu drzew - Prelegent: Iwona Woźniak – Specjalistka ds. zieleni - Kalisz. 


*Organizatorzy zastrzegają, że powyższy Program może jeszcze ulec zmianom. 

Program godzinowy

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na 2. Forum Zarządcy Zieleni, które mamy przyjemność organizować - tym razem w formule on-line.

serdecznie zapraszam

Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca

miesięcznik "Zieleń Miejska"

  • Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach
  • Parki kieszonkowe
  • Bioróżnorodność w przestrzeni miejskiej
  • Zagospodarowanie wód opadowych
  • Możliwości wykorzystania technologii Hydrobox w zieleni miejskiej
  • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

To tylko wybrane zagadnienia, które omówią eksperci-praktycy zaproszeni do współpracy przez redakcję miesięcznika Zieleń Miejska.

Rejestracja na to wydarzenia została zamknięta.

Spotkanie rozpocznie się 9 września o godzinie 9:00 i potrwa do godziny 13:00.


Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania na podane podczas rejestracji adresy e-mail.

W przypadku braku linku do spotkania w skrzynce mailowej proszę sprawdzić folder spam.


W przypadku problemów technicznych z dołączeniem do spotkania

prosimy o kontakt:

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do konferencji pozostało:

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

9 września 2021, godz. 9:00 - 13:00


Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie i Fundacją Sendzimira podjęli się wyzwania, jakim jest wypracowanie uniwersalnych Standardów dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni w polskich miastach.


- Pragniemy, aby wypracowane przez nas Standardy miały charakter innowacyjny, który oprócz rzetelnych podstaw merytorycznych, będzie stanowić zestawienie dobrych praktyk i praktycznych przystępnych wskazówek uwzględniających m.in. adaptację do negatywnych zmian klimatu, zachowanie bioróżnorodności oraz racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi - mówią twórcy projektu.


Standardy stanowić mają podstawę do zapewnienia najwyższej jakości prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych w mieście, a także zwiększania świadomości ekologicznej jego mieszkańców. Wyjątkowość opracowania polega na trzech poziomach przedstawienia treści:

- merytorycznych podstaw,

- zapisów do zaadaptowania w przetargach,

- przystępnych grafik - czytelnych dla mieszkańców i wykonawców wykonujących prace bezpośrednio w terenie.


Standardy będą pierwszym opracowaniem o charakterze ogólnopolskim z szeregu innych, które potrzebne są w zakresie zieleni.


- Chcemy podzielić się owocami pracy z zarządcami terenów zieleni w Polsce i stale je ulepszać tak, by o zieleń dbać w jak najlepszy możliwy sposób i solidarnie dzielić się najnowszą wiedzą w tym zakresie. Do udziału w projekcie zapraszamy także inne miasta. Ogólnopolska współpraca pozwoli na wymianę doświadczeń i wyodrębnienie rozwiązań, które sprawdzają się w praktyce, zapewniając tym samym uniwersalność naszych Standardów - zapraszają do współpracy pomysłodawcy powstania Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach.Ryzykowne zagrania przy budowie placu zabaw

Podczas realizacji inwestycji takiej jak plac zabaw mamy do czynienia z różnymi rodzajami ryzyka.


Jos Muller, wiceprezes zarządu firmy Educarium omówi trzy rodzaje ryzyka, z którym musimy się liczyć: ryzyko związane z odpowiednim dostosowaniem projektu dla użytkowników, ryzyko związane z akceptacją zamienników urządzeń, które zaprojektowaliśmy oraz ryzyko prac z niesolidnymi wykonawcami.


Przedstawione zostaną ciekawe produkty oraz konkretne wskazówki dla projektanta i inwestora.


Ogrody Krakowian - założenia i realizacja projektu, którego efektem ma być sieć niewielkich, ale łatwo i ogólnodostępnych terenów zieleni

Ogrody Krakowian są projektem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, który ma na celu utworzenie na terenie całego Krakowa sieci parków kieszonkowych, czyli stosunkowo niewielkich terenów zieleni miejskiej dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Dlaczego kieszonkowe? Parki nazywane są “kieszonkowymi” ze względu na ich rozmiar, który zazwyczaj nie przekracza powierzchni 5000 m2. Zupełnie odwrotnie jest natomiast z ich funkcją, która ma służyć szeroko pojętej rekreacji. Idea parków kieszonkowych jest bowiem odpowiedzią na bardzo ważną kwestię dostępności terenów zielonych dla mieszkańców aglomeracji miejskich. Ogrody Krakowian to miejsca, w których mieszkańcy mogą poczuć się jak we własnym ogrodzie – pełnym kolorowych kwiatów i zielonych drzew, gdzie każda osoba, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie.

W 2020 roku ogłoszono, że celem Krakowa jest stworzenie 70 parków kieszonkowych na terenie miasta do 2030 roku. Czy uda się ten cel osiągnąć?


Jak powstają kolejne Ogrody Krakowian? Jaki mają charakter najbardziej interesujące z nich? Czy mieszkańcy biorą aktywny udział w typowaniu miejsc i tworzeniu założeń do projektów parków kieszonkowych w Krakowie? Na co warto zwrócić szczególną uwagę planując utworzenie parków kieszonkowych?


Miedzy innymi na te pytania postara się odpowiedzieć Katarzyna Opałka podczas opisywanej prelekcji.


Retencja. Ogrody deszczowe i rabaty retencyjne – założenia projektowe i wzorcowe realizacje

Możliwości wykorzystania technologii Hydrobox w zieleni miejskiej

Przedstawione zostaną możliwości technologii Hydrobox, która umożliwia lepszą aklimatyzację drzew, krzewów czy bylin. Hydrobox zatrzymuje wodę w glebie w postaci dostępnej dla roślin. Dzięki temu rośliny lepiej znoszą okresy niedoboru wody lub nawet suszy. Możliwe jest też znaczące ograniczenie nawadniania. Przy właściwej pielęgnacji możliwe są większe i szybsze przyrosty biomasy.

Lubelskie drzewa dla każdej dzielnicy. Działanie realizowane w ramach Lubelskiego Budżetu Obywatelskiego zmierzające do partycypacyjnego lokalizowania i sadzenia drzew w poszczególnych dzielnicach miasta - jak zrealizować tego rodzaju projekt?

Bioróżnorodność miasta – na podstawie działań podejmowanych i przeprowadzanych przez Białystok

Projekt „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” to próba poznania, analizy i opisania kondycji przyrody tego miasta. To także wskazanie najcenniejszych obiektów przyrodniczych, które wymagają szczególnej troski i konkretnych działań, aby uchronić je przed degradacją. Do projektu udało się zaprosić wybitnych przedstawicieli ze świata nauki, którzy pracują i realizują swoje zawodowe pasje na białostockich uczelniach. Projekt przewidziany do realizacji w okresie trzech lat docelowo będzie zawierał szczegółowe opracowania z różnych dziedzin przyrodniczych.


Czym jest bioróżnorodność?

Dlaczego duża różnorodność biologiczna jest tak ważna i cenna dla jakości życia ludzi w miastach, ich zdrowia, a także kosztów funkcjonowania aglomeracji?

Czy różnorodność biologiczna ma wartość ekonomiczną?

Jakie działania podejmuje Białystok w celu ochrony bioróżnorodności i jakie są tego efekty?

Jaki efekt dla bioróżnorodności miasta ma wprowadzenie łąk kwietnych i czym są łąki antysmogowe?


To tylko niektóre pytania na jakie będzie można uzyskać odpowiedzi podczas spotkania z Andrzejem Karolskim.


Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu wydarzenia mogą ulec zmianie

Poznaj prelegentów

ZAREJESTRUJ SIĘ:

Informacje organizacyjne

1. Do bezpłatnej rejestracji na 3. Forum Zarządcy Zieleni uprawnieni są tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej (pracownicy zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej i rządowej oraz kadra naukowa szkół wyższych (przyjmowane będą tylko głoszenia zawierające adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji, firmy, uczelni).

2. Pozostałe osoby, które nie zaliczają się do wyżej wspomnianych zawodowych grup mogą wziąć udział w Forum Zarządcy Zieleni po dokonaniu wpłaty w KWOCIE: 199,00 zł (244,77 zł brutto).

3. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 27.09.2022, do godz. 12.00.

4. Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki udziału.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA 2. FORUM ZARZĄDCY ZIELENI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA 2. FORUM ZARZĄDCY ZIELENI

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Zastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejski Architekt Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowany Inspektor Drzew.


Zajmowała się zrównoważonym rozwojem miast pod opieką Fundacji Sendzimira.

Wiedzę zdobywała na uczelniach wyższych we Wrocławiu, Brnie, Walencji, Berlinie i Londynie, a praktykę w biurach projektowych w Hamburgu, Walencji i rodzinnym Wrocławiu.


Zawód architekta krajobrazu wykonywała jako projektant, społecznik, naukowiec, wykładowca, zarządca terenów zieleni i urzędnik. W zawodzie tym najbardziej docenia jego interdyscyplinarność.

Monika Pec-Święcicka


Wicedyrektor ZZM we Wrocławiu

Miejski Architekt Krajobrazu

Zarządza projektami Fundacji Sendzimira. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja.


Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007). Trenerka, wykładowca Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od 2001 roku. Wykładowca Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Politechniki Krakowskiej i trenerka na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju m.in. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, Dynamika zrównoważonego rozwoju w Karkonoszach, Szkoła letnia organizowana przez Center for Sustainability at ETH Zurich, Międzynarodowa Konferencja „Youth for Sustainable Development” Caretakers of the Environment International (CEI), seria szkoleń dla animatorów wymian PNWM z zakresu edukacji dla ZR i inne.


Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS. Projektuje i prowadzi procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji i konsultacji społecznych.

Karolina Maliszewska


Prezeska Fundacji Sendzimira

Doświadczony pracownik administracji samorządowej. Absolwent Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także projektowania ogrodów i terenów zieleni przy Uniwersytecie Rolniczym i Politechnice Krakowskiej.


Przez cały czas związany z krakowską zielenią, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni, obecnie w ZZM odpowiada za jej utrzymanie. Od stycznia 2019 roku pełni także obowiązki Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie.

Łukasz Pawlik


Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

Miejski Architekt Krajobrazu

Holender, który od 15 lat z pasją buduje place zabaw w Polsce.

Wśród jego zrealizowanych projektów znalazło się wiele bardzo popularnych placów zabaw.


Jako pionier wprowadził na polski rynek kilka wiodących marek urządzeń zabawowych.

Jos Muller

Wiceprezes zarządu firmy Educarium

Naukowiec z wieloletnim doświadczeniem w łączeniu pracy badawczej z wdrożeniową. Kierownik projektu Hydrobox2.0, w ramach którego opracowywane są biodegradowalne wersje produktów Hydrobox. Jest pomysłodawcą i koordynator projektu GEOSAP, w zakresie którego opracowano, opatentowano w UE i skomercjalizowano, nagradzaną na arenie krajowej i międzynarodowej technologię Hydrobox - pozwalającą oszczędzać wodę w rolnictwie i zieleni miejskiej oraz poprawić bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych. Kierownik zespołu, który opracował dla miasta Wrocławia Katalogi dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Autor licznych publikacji naukowych i projektów dla gospodarki

Dr hab. Krzysztof Lejcuś


Kierownik projektu Hydrobox 2.0

Dr inż. arch krajobrazu, ekspert w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu.

W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Współautorka książki: ‘System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia’, wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pod redakcją Magdaleny Gajewskiej.


Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów.

W latach 2009 -2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 wspólniczka w Rayss Group Sp. z o.o., Sp. k. Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

Dr inż. arch. krajobrazu

Joanna Rayss


Członkini zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu,wspólnik Rayss Group sp. z o.o.

Absolwentka Architektury Krajobrazu oraz Sztuki Ogrodowej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zawodowo związana z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, w którym stworzyła zespół projektowy zajmujący się kształtowaniem przestrzeni miejskich. Pracuje w myśl zasady – każda przestrzeń w mieście ma znaczenie.


Autorka kilkudziesięciu projektów przestrzeni publicznych, w tym parków kieszonkowych powstałych w ramach projektu Ogrody Krakowian – wielokrotnie nagradzanego przez ekspertów m.in przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, które uznało krakowskie parki kieszonkowe za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną zieleni w Polsce w 2019 r.


W czasie wolnym jako prawdziwa miłośniczka miasta, odkrywa jego kulturalne, przyrodnicze oraz gastronomiczne oblicze.

Katarzyna Opałka


Kierownik Zespołu Kształtowania Przestrzeni Miejskich w Zarządzie Zieleni Miejskiej

w Krakowie

Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku zatrudniony na tym stanowisku od 2009 roku. Odpowiada m. in. za zieleń miejską zorganizowaną i naturalną, lasy i rezerwaty przyrody, utrzymanie porządku i czystości w mieście, zagospodarowanie wód opadowych, wodociągi i kanalizację, gospodarkę odpadami, ogród zoologiczny, schronisko dla zwierząt i cmentarze komunalne. Wcześniej pracował w przemyśle farmaceutycznym jako dyrektor do spraw zakupu i sprzedaży surowców do produkcji wyrobów farmaceutycznych w branży zielarskiej.Jako urzędnik interesuje się szczególnie tematyką bioróżnorodności i ochrony obiektów przyrodniczo cennych na terenach zurbanizowanych oraz zagospodarowaniem wód opadowych połączonym z edukacją i rekreacją. Jest autorem różnych innowacyjnych projektów, m. in. budowy zbiorników retencyjnych o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym, utworzenie pierwszego w Polsce sadu edukacyjnego, wprowadzenia do przestrzeni miejskiej po raz pierwszy w Polsce pól słonecznikowych jako nowego rodzaju łąk kwietnych, wprowadzenia biologicznych metod zwalczania szkodnika kasztanowców szrotówka kasztanowcowiaczka, czy wybudowanie pierwszej w Polsce wieży dla nietoperzy. Jest również autorem pierwszego w kraju projektu dot. badania bioróżnorodności w dużych miastach składającego się z 14 części o nazwie Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Uczestniczy w projekcie badawczym prowadzonym przez naukowców Uniwersytetu w Białymstoku dotyczącym „Wpływu białostockich łąk kwietnych na bioróżnorodność owadów”.

Andrzej Piotr Karolski


Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej

w Urzędzie Miejskim

w Białymstoku

Wojciech Januszczyk


architekt krajobrazu

Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL

Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fundator Fundacji Krajobrazy, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy.

Pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, z ramienia której w 2008 roku podpisał przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu IN Garden.


Wraz z zespołem zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych.


Twórca ''Ogrodu Snu'' zrealizowanego w ramach wystawy Zieleń to Życie wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk ''AKOGO?'' Uczestnik Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem ''Protest Garden'' zwracające uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem kraju. W swoich działaniach komercyjnych kieruje się autorską ideą ''Ogród to też dom'' wskazującą na funkcjonalny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych.

Kontakt

Robert Gorczyński

redaktor prowadzący miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

r.gorczynski@abrys.pl

Współpraca promocyjna

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Partnerzy medialni

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807