2. Forum Zarządcy Zieleni

3-4 września 2020,

Tor Służewiec, Warszawa

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na 2. Forum Zarządcy Zieleni, które mamy przyjemność organizować po raz kolejny w ramach targów Green Area Show. W tym roku proponujemy Państwu możliwość udziału aż w dwóch dniach tego wyjątkowego wydarzenia.


Zależy nam na tym aby Forum Zarządców Zieleni było miejscem wymiany doświadczeń - stąd pierwszy dzień chcielibyśmy poświęcić przede wszystkim na prezentację studiów przypadków w formule "praktycy dla praktyków".


Parki kieszonkowe, łąki kwietne, zagospodarowanie wód opadowych, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - to tylko niektóre spośród wielu zagadnień, które omówią eksperci - praktycy zaproszeni do współpracy przez redakcję miesięcznika Zieleń Miejska.


Drugi dzień 2. Forum Zarządcy Zieleni w przeważającej części poświęcony będzie kwestii doboru roślin do zieleni miejskiej oraz oczywiście ich utrzymaniu. Nie pominiemy też obszaru oceny stanu drzew oraz ich pielęgnacji.


2. Forum Zarządców Zieleni to niebywała okazja do spotkania, integracji środowiska zarządców zieleni z całej Polski i wymiany doświadczeń. Każdego dnia zaplanowaliśmy też czas na dyskusję na temat poruszanych zagadnień.


Proszę odnotować datę 3-4 września w swoim kalendarzu i już dziś zapisać się na Forum!


Udział Forum Zarządcy Zieleni jest bezpłatny ale z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje konieczność rejestracji .Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca

miesięcznik "Zieleń Miejska"

Szanowni Państwo,

niestety z uwagi na decyzję organizatora Targów Green Area Show dotyczącą przełożenia wspomnianych targów na wrzesień 2021 zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na dni 3-4 września 2.Forum Zarządcy Zieleni. Forum to miało być częścią Targów Green Area Show i wobec wspomnianej decyzji nie może się odbyć w zaplanowanym wcześniej terminie.
Oto oświadczenie Grupy MTP - organizatora Targów Green Area Show :


Szanowni Państwo,

mając na uwadze najwyższą jakość biznesową organizowanego przez nas wydarzenia, a także wsłuchując się w opinie ze strony wystawców oraz partnerów, podjęliśmy trudną decyzję o przeniesieniu terminu targów GREEN AREA SHOW na wrzesień 2021 roku.

Liczymy, że nowa data targów skonsultowana z branżą ogrodniczą, a także poparta zmodyfikowanym kalendarzem europejskich wydarzeń, przyczyni się do lepszej organizacji Targów GREEN AREA SHOW, podczas których będą zrealizowane zupełnie nowe pomysły. Dzięki czemu wydarzenie stanie się miejscem wymiany idei, doświadczeń i nawiązania wartościowych kontaktów, które przyczynią się do ożywienia całego rynku.W miejscu tym chcielibyśmy podziękować naszym Wystawcom, Patronom i Partnerom, którzy mimo trudnych dla całej branży chwil, w ostatnich dniach wyrazili wsparcie, dopingując nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad przyszłoroczną edycją wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że nowy termin targów wykorzystamy do stworzenia jeszcze bardziej wartościowej biznesowo i atrakcyjnej merytorycznie i dla wszystkich uczestników imprezy.Już teraz gorąco zachęcamy Państwa do wpisania przyszłorocznego terminu wydarzenia do Państwa kalendarzy.Z poważaniem,

Zespół organizacyjny Targów GREEN AREA SHOW

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do konferencji pozostało:

Zarejestruj się
Zobacz informacje organizacyjne

Na uczestników czekają:

panel dyskusyjny z udziałem profesjonalistów,

kilka godzin interesujących rozmów,

duża dawka użytecznej wiedzy.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

1 dzień Forum Zarządcy Zieleni - 3 września 2020:

Doświadczenia zarządów zieleni

- wymiana doświadczeń, dobre praktyki i studia przypadków

Oprócz działania – oddziaływanie – podsumowanie pięciu lat działalności Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

[Piotr Kempf - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie]


Podsumowanie 5 lat pracy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nasuwa wniosek, że w zarządzaniu miejską zielenią oprócz działania bardzo istotnym czynnikiem jest również oddziaływanie. Realizowane jest ono za pomocą wielu projektów, bardzo często miękkich i z pozoru mniej skomplikowanych w porównaniu do ogólnomiejskich zadań takich jak np. utworzenie nowego parku. Działania te jednak od początku działalności ZZM w Krakowie towarzyszą przemianom, przynosząc w perspektywie długofalowej bardzo cenny efekt jakim jest zmiana myślenia na temat funkcji oraz roli miejskiej zieleni. To pozwala na realizację coraz ambitniejszych planów, których powodzenie zależne jest od społecznej akceptacji. Mimo zróżnicowania projektów, adresatów i sposobów ich realizacji, to co jest ich punktem wspólnym to bezpośrednia i pośrednia edukacja, która przede wszystkim zachęca do współdziałania, a co za tym idzie osobistego zaangażowania, za którym stoi to co najcenniejsze, czyli współodpowiedzialności za zieleń.


Podczas prelekcji omówione zostaną m.in.:

- znaczenie działań z pogranicza edukacji oraz współdziałania z mieszkańcami

- projekty edukacyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- działania angażujące mieszkańców w troskę o zieleń

- konieczność skutecznej komunikacji z mieszkańcami

- kształtowanie postaw społeczeństwa partycypacyjnego

Działania ZZM we Wrocławiu i zaangażowanie mieszkańców w zazielenianie Wrocławia

[Monika Pec-Święcicka - Wicedyrektor ZZM we Wrocławiu, Miejski Architekt Krajobrazu]

We Wrocławiu widać wyraźnie, że mieszkańcy i mieszkanki nie tylko chcą nowych terenów zielonych (lub zagospodarowywania istniejących), czemu dają wyraz m.in. poprzez mechanizm Budżetu Obywatelskiego, ale także chcą fizycznie uczestniczyć w sadzeniu roślin. Szczególnie symboliczne znaczenie ma sadzenie drzew. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu występuje naprzeciw takim inicjatywom i pomaga w organizacji wydarzeń, jak i wprowadza w życie pomysły na większą skalę.


Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną m. in.:

- najgłośniejsza i największa akcja organizowana cyklicznie we Wrocławiu czyli WROśnij we WROcław - sadzenie drzew dla najmłodszych wrocławian i wrocławianek. Powstawanie zalążków nowych parków lub uzupełnianie obiektów istniejących o nowe drzewa.

- przeprowadzona w 2018 roku akcja 100 ulic na 100-lecie Niepodległości, polegająca na zgłaszaniu lokalizacji pod nasadzenia drzew, krzewów, czy wysianie kwietnych łąk, które (po weryfikacji) zostały zazielenione.

- inne inicjatywy wspólnego sadzenia roślin oraz zaangażowanie innych podmiotów w zazielenianie Wrocławia.

Zagospodarowanie wód opadowych w przestrzeni publicznej

[Dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK]

- wyzwania dla zarządców zieleni, studia przypadków, dobre praktyki

Prezentacja będzie obejmowała projekty i realizacje zagospodarowania wód opadowych w różnych obszarach:

- na podwórzach w zabudowie kamienicowej,

- zabytkowych placach

- przy placówkach oświaty.


Zostaną przedstawione rozwiązania techniczne oraz najistotniejsze aspekty związane z zagospodarowaniem wód, o których powinni pamiętać zarządcy terenów.

Parki kieszonkowe - studia przypadków

Bezpieczeństwo terenów rekreacyjnych - dobór nawierzchni na place zabaw.

Naturalne czy syntetyczne? Jaką wybrać i jak sprawdzić nawierzchnię amortyzującą na plac zabaw?

[Dominik Berliński dyrektor techniczny Centrum Kontroli Placów Zabaw]


- kiedy należy stosować nawierzchnię amortyzującą na placu zabaw?

- czego wymagać od dostawcy podłoża?

- jak sprawdzić wykonaną nawierzchnię?


To tylko wybrane pytania na które odpowiedzi poznają Państwo podczas niniejszej prelekcji.

2 dzień Forum Zarządcy Zieleni - 4 września 2020:

Dobór, utrzymanie roślin i standardy pielęgnacji w zieleni miejskiej

Celem prelekcji będzie zainspirowanie do sadzenia bylin w miastach.

Zostaną omówione:

- najważniejsze gatunki i odmiany bylin wykorzystywanych do tworzenia efektownych, ale niekłopotliwych w utrzymaniu rabat w zróżnicowanych warunkach glebowych i świetlnych,

- zaprezentowane zostaną rośliny o ozdobnych kwiatach i liściach, w tym nowości odmianowe,

- mało znane lecz wartościowe gatunki traw i turzyc polecanych do miast.

Rośliny sprzyjające owadom zapylającym w mieście

Grzegorz Falkowski - Dyrektor WykonawczyZwiązek Szkółkarzy Polskich

W ramach prezentacji zostaną omówione:

- najcenniejsze gatunki i odmiany roślin wabiących owady zapylające,

- dobór roślin zapewniających pokarm owadom przez cały okres wegetacyjny z uwzględnieniem specyfiki uprawy w warunkach miejskich

- przykłady owadów wabionych przez określone rośliny

Prezentowany standard obejmuje sposoby skutecznej ochrony drzew i innych form zieleni w ramach realizowanych procesów inwestycyjnych. W tym kontekście Standard wskazuje: - procedury oraz sposoby ochrony zieleni w nawiązaniu do etapów inwestycji,- narzędzia ochrony zieleni oraz sposoby ich stosowania,- dobre praktyki i zalecenia w zakresie ochrony zieleni.


Standard ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do wszystkich stron procesu inwestycyjnego: inwestorów (zarządców terenów, inspektorów nadzoru), projektantów (wszystkich branż), wykonawców (kierownika budowy, kierowników robót wszystkich branż).

Standard inspekcji i diagnostyki drzew porządkuje procedury i precyzuje terminy.

Na przykład różnicuje ocenę kondycji drzewa od oceny stabilności, w miejsce używanych niejednokrotnie terminów zbiorczych typu „stan fitosanitarny".


Proponowane podczas prezentacji schematy oceny drzew znajdą zastosowanie w zarządzaniu drzewostanem miejskim i przydrożnym, pracach eksperckich oraz inwentaryzacji drzew.

Nowe ujęcie cięć i pielęgnacji drzew

[Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec]

Standard cięć i pielęgnacji drzew obejmuje nowe definicje niektórych pojęć, w tym nową klasyfikację cięć - opartą na najnowszej propozycji Europejskiej Rady Arborystyki, w których pracach bierzemy udział. Nowa klasyfikacja stanowi przewodnik do poprawnej opieki nad drzewami.

Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu wydarzenia mogą ulec zmianie

Informacje organizacyjne

1. Do bezpłatnej rejestracji są uprawnieni tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej, kadra naukowa i studenci szkół wyższych. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w Forum po zakupieniu biletu wstępu na Targi Green Area Show.

2. Udział w konferencji jest bezpłatny. W przypadku dokonania rejestracji na konferencję i niestawienia się na nią, uczestnicy zostają obciążeni kosztem uczestnictwa w kwocie 50 zł/każdy dzień na który dokonano rejestracji. Bezpłatnej rezygnacji z udziału można dokonać w terminie do 31.08.2020 wysyłając wiadomość na adres: m.lukaszewicz@abrys.pl

3. Przy wejściu na teren Targów/Forum zarejestrowane osoby powinny podać hasło: Forum Zarządcy Zieleni oraz podać swoje imię i nazwisko podane podczas rejestracji, na podstawie którego otrzymają bilet wejściowy uprawniający do uczestnictwa w Forum oraz wejścia na targi w dniu na który przesłali zgłoszenie (3 lub 4 września, lub obydwa dni)

4. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 31.08.2020 lub do wyczerpania puli miejsc.

5. Wysyłając zgłoszenie poprzez akceptują Państwo niniejsze warunki.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA 2. FORUM ZARZĄDCY ZIELENI

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Zastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejski Architekt Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowany Inspektor Drzew.


Zajmowała się zrównoważonym rozwojem miast pod opieką Fundacji Sendzimira.

Wiedzę zdobywała na uczelniach wyższych we Wrocławiu, Brnie, Walencji, Berlinie i Londynie, a praktykę w biurach projektowych w Hamburgu, Walencji i rodzinnym Wrocławiu.


Zawód architekta krajobrazu wykonywała jako projektant, społecznik, naukowiec, wykładowca, zarządca terenów zieleni i urzędnik. W zawodzie tym najbardziej docenia jego interdyscyplinarność.

Monika Pec-Święcicka

Wicedyrektor ZZM we Wrocławiu

Miejski Architekt Krajobrazu

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przez wiele lat związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1 lipca 2015 roku Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Od początku swojej pracy w urzędzie wielką wagę przykłada do współpracy z mieszkańcami. Słucha ich potrzeb i oczekiwań, ale również stara się poprzez szereg działań angażujących mieszkańców, włączać ich w działania dotyczące terenów zielonych. Otwarty na innowacje.

W ramach nowej jednostki stworzył m.in. Zespół Konserwacji Zieleni wyposażony w nowoczesny sprzęt, który odpowiada za pielęgnację dwóch najstarszych parków Krakowa. Wprowadził nowy system umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zielonych – „Utrzymaj standard”.

Zaskakuje wciąż nowymi pomysłami, energią i pozytywnym stosunkiem do świata.

Piotr Kempf

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Pasjonat i znawca drzew. Inicjator i lider programów ochrony drzew „Drogi dla Natury” (2009-16) i „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” prowadzonych w ramach Fundacji EkoRozwoju.

Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa, instytucji szkoleniowej i eksperckiej, operatora kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew. Moderator współpracy międzynarodowej w ochronie drzew, redaktor i współautor podręczników, wykładowca.

Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA) oraz kursów specjalistycznych.

Dominik Berliński

dyrektor techniczny

Centrum Kontroli

Placów Zabaw

Posiada duże doświadczanie w dziedzinie placów zabaw. W latach 2002-2006 pracował na kierowniczym stanowisku przy koordynacji produkcji i montażu placów zabaw u jednego z czołowych polskich producentów. W roku 2006 założył Centrum Kontroli Placów Zabaw, które w 2012 roku przekształciło się w Spółkę z o.o., gdzie objął stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Technicznego. Od stycznia 2012 r. jest reprezentantem CKPZ w Komitecie Technicznym nr 2 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także w dwóch grupach roboczych na poziomie europejskim. W maju 2014 roku dołączył do grona certyfikowanych międzynarodowych inspektorów zewnętrznych placów zabaw jako Outdoor Annual Inspector, a w 2017 r. także sal zabaw jako Indoor Annual Inspector. Rejestr międzynarodowych inspektorów prowadzi brytyjska organizacja Register of Play Inspectors International Ltd. Dodatkowo występuje jako biegły sądowy w sprawach dotyczących wypadków na placach i w salach zabaw (z zakresu KK oraz KC) oraz był zatrudniany jako ekspert przez Inspekcję Handlową w sprawach dotyczących niebezpiecznych sal zabaw. Przeprowadził także szereg szkoleń z wymogów normy PN-EN 1176, m.in. dla Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, UOKiK oraz NIK.

Grzegorz Falkowski

Dyrektor Wykonawczy

Związek Szkółkarzy Polskich

Specjalista w zakresie szkółkarstwa roślin ozdobnych oraz odmianoznawstwa. Absolwent Wydziału Ogrodniczego warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studiował w Grecji, odbył staże zawodowe i naukowe, m.in. w Royal Botanic Gardens Kew w Londynie oraz w jednostce naukowej United States Department of Agriculture w Corvallis w USA.

Przez 7 lat pracował naukowo w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularyzujących wiedzę o roślinach, autor i redaktor opisów roślin zamieszczanych na stronach internetowych www.zszp.pl oraz www.e-katalogroslin.pl.

Podróżnik i fotograficzny „łowca” roślin, od 20 lat tworzy prywatny ogród na Podlasiu. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Swoje pasje łączy z wykonywanym zawodem.Od 2012 r. pracuje dla Związku Szkółkarzy Polskich na stanowisku dyrektora wykonawczego.

Dr arch. kraj. Piotr Reda,

Prezes SAK

Przyrodnik, architekt krajobrazu – doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego), architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PWr), pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego), Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i założyciel Oddziału Dolnośląskiego SAK, jeden z członków założycielskich Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich” z siedzibą we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibą we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”, członek Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

Dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK

Projektant terenów zieleni i naukowiec, specjalizuje się w pracach dla zabytkowych założeń oraz w realizacji opracowań badawczych nt. ochrony i gospodarowania krajobrazem; autor licznych opracowań krajobrazowych, projektów i dokumentacji dendrologicznych; prowadzi autorską pracownię architektury krajobrazu związaną z rodzinną firmą PHU Dworniczak s.c.; pracuje w interdyscyplinarnych zespołach naukowych i projektowych. Autor licznych oraz identyfikacji charakteru krajobrazu. Członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i założyciel Oddziału Dolnośląskiego SAK – od 2018 r. Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK.

Kontakt

Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

m.lukaszewicz@abrys.pl

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Partnerzy medialni